Szkolenie skierowane jest do personelu gabinetów trychologicznych. Głównym celem dydaktycznym kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o podstawach gabinetowych  zabiegów trychologicznych. Stanowi ono doskonałe przygotowanie do wprowadzenia do oferty pielęgnacji gabinetowej podstawowej oraz zaawansowanych technologii biostymulacyjnych.
Program kursu I stopnia:

  1. Oferta centrum trychologicznego – możliwości
  2. Problemy z jakimi zgłasza się pacjent trychologiczny
  3. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne – rytuały trychologiczne
  4. Zajęcia warsztatowe

Program kursu II stopnia:

  1. Zaawansowane metody biostymulacyjne stosowane w terapiach trychologicznych:
  2. Meoterapia igłowa, mikroigłowa
  3. Karboksyterapia
  4. Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym PRP
  5. Marma terapia biostymulacyjna
  6. Zajęcia warsztatowe

Czas trwania:
Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych na każdym stopniu. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Cena kursu:
I stopnień:  1000 zł
II stopień: 1800 zł

Uwaga!
Informujemy, że szkolenie jest przeprowadzane niezależnie od firm dystrybuujących produkty trychologiczne i podczas szkolenia, a także po jego zakończeniu nie ma obowiązku zakupu żadnych preparatów.

X