Centrum trychologiczne w Krakowie działa na rzecz rozwoju trychologii w Polsce!

Celem Polskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Trychologii są działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o trychologii i dziedzinach pokrewnych takich jak kosmetologia oraz medycyna estetyczna. Do zadań członków Stowarzyszenia należy także:

 • popularyzowanie trychologii jako samodzielnej dziedziny nauki – specjalności promedycznej i dziedziny naukowej,
 • inicjowanie i wspieranie podstawowych badań naukowych z dziedziny trychologii, kosmetologii oraz dziedzin pokrewnych,
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi,
 • kształtowanie standardów etycznych i zasad dobrej praktyki obowiązujących osoby wykonujące zawód trychologa,
 • scalanie środowiska zawodowego trychologów poprzez wspieranie podnoszenia kwalifikacji, w celu zapewnienia standardu najwyższej jakości świadczonych usług,
 • prowadzenie, ułatwianie i usprawnianie kształcenia zawodowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego trychologów,
 • ochrona praw środowiska trychologów i kosmetologów poprzez podejmowanie działań na rzecz zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji w kwestii potrzeb wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu trychologa oraz kosmetologa,
 • oddziaływanie na treści, a także formy kształcenia dyplomowego w dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trychologii,
 • prowadzenie publicznej działalności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki, w szczególności dotyczącej przyczyn utraty włosów, prawidłowej pielęgnacji skóry głowy i profilaktyki,
 • monitorowanie rynku usług trychologicznych oraz podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań na rzecz jego prawidłowego rozwoju,
 • tworzenie mechanizmów wpływających na weryfikację podmiotów zaopatrujących trychologów i kosmetologów w specjalistyczne produkty narzędzia oraz preparaty,
 • śledzenie rynku w zakresie zgodności z prawem rejestracji i dopuszczania do obrotu zarówno preparatów kosmetycznych, jak i specjalistycznych urządzeń,
 • przeciwdziałanie agresywnej, wprowadzającej w błąd reklamie produktów trychologicznych i kosmetycznych,
 • prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji o podobnym profilu działalności.

Pracownicy gabinetu trychologicznego w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem realizują cele m.in. poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie procesu doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód trychologa – kursy trychologiczne oraz szkolenia,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie wymiany informacji dotyczących najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie trychologii, a w szczególności organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, pokazów czy wykładów,
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne sympozja,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, a w tym w szczególności utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, publikowanie prac oraz materiałów związanych z trychologią, a także kosmetologią,
 • prowadzenie działalności popularyzującej zdrowy tryb życia oraz zwiększającej świadomość prozdrowotną,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji świadomości pacjenta,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do integracji środowiska trychologów, prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego,
 • udzielanie pomocy słuchaczom kursów trychologicznych oraz kosmetologicznych w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie ochrony zdrowia, a także w odbywaniu praktyk,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z osobami wykonującymi zawody z dziedzin pokrewnych, a w szczególności kosmetyki i kosmetologii,
 • nawiązywanie oraz rozwijanie współpracy z przedstawicielami przemysłu kosmetycznego, producentami, dystrybutorami produktów i usług z zakresu trychologii,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami w celu szkolenia i pozyskiwania wykwalifikowanej kadry trychologów,
 • wspieranie działalności innowacyjnej m.in. poprzez ustanawianie stypendiów i nagród dla studentów, a także naukowców, realizujących innowacyjne badania w zakresie trychologii, kosmetologii oraz dziedzinach pokrewnych,
 • prowadzenie systemu certyfikowania przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu trychologii,
 • prowadzenie rejestru trychologów wykonujących zawód,
 • prowadzenie wykazu produktów i producentów produktów trychologicznych, inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia
Zapraszamy do współpracy z Polskim Towarzystwem na rzecz Rozwoju Trychologii, a także do wpisu do rejestru trychologów i salonów trychologicznych prowadzonych przez PTRRT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
X