Celem Polskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Trychologii

 są szerokie działanie na rzecz rozwoju wiedzy o trychologii  i  dziedzinach pokrewnych takich jak kosmetologia, medycyna estetyczna i jej najnowszych osiągnięciach w tym:

 • popularyzowanie trychologii jako samodzielnej dziedziny nauki – specjalności promedycznej i dziedziny naukowej,
 • inicjowanie i wspieranie podstawowych badań naukowych z dziedziny trychologii, kosmetologii i dziedzin pokrewnych,
 • nawiązanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi,
 • kształtowanie standardów etycznych i zasad dobrej praktyki obowiązujących osoby wykonujące zawód trychologa,
 • scalanie środowiska zawodowego trychologów poprzez wspieranie podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia standardu najwyższej jakości świadczonych usług,
  a w tym prowadzenie, ułatwianie i usprawnianie kształcenia zawodowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego trychologów,
 • ochrona praw środowiska trychologów i kosmetologów poprzez podejmowanie działań na rzecz zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji w kwestii potrzeby wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu trychologa i kosmetologa,
 • oddziaływanie na treści i formy kształcenia dyplomowego w dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trychologii,
 • prowadzenie publicznej działalności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki, a w szczególności dotyczącej przyczyn utraty włosów, prawidłowej pielęgnacji skóry głowy i profilaktyki,
 • monitorowanie rynku usług trychologicznych i pokrewnych oraz podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań na rzecz jego prawidłowego rozwoju,
 • tworzenie mechanizmów wpływających na weryfikację podmiotów zaopatrujących trychologów i kosmetologów w specjalistyczne produkty narzędzia i preparaty,
 • monitorowanie rynku w zakresie zgodności z prawem rejestracji i dopuszczania do obrotu zarówno preparatów kosmetycznych jak i sprzętu,
 • przeciwdziałanie agresywnej, wprowadzającej w błąd reklamie produktów trychologicznych i kosmetycznych,
 • prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji o podobnym profilu działalności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie procesu doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód trychologa,
 • organizowanie  i wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie wymiany informacji dotyczących najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie trychologii, a w szczególności organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, pokazów, wykładów i innych,
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne sympozja,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, a w tym w szczególności utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, publikowanie prac i materiałów związanych z trychologią, kosmetologią, wydawanie newslettera branżowego,
 • prowadzenie działalności popularyzującej zdrowy tryb życia oraz zwiększającej świadomość prozdrowotną,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji świadomości pacjenta,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do integracji środowiska trychologów, prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego,
 • udzielanie pomocy słuchaczom kursów trychologicznych oraz  kosmetologicznych w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie ochrony zdrowia oraz w odbywaniu praktyk,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z osobami wykonującymi zawody z dziedzin pokrewnych, a w szczególności kosmetyki i kosmetologii,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z  przedstawicielami  przemysłu kosmetycznego, producentami  i dystrybutorami produktów i usług z zakresu trychologii,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami w celu szkolenia i pozyskiwania wykwalifikowanej kadry trychologów,
 • wspieranie działalności innowacyjnej m.in. poprzez ustanawianie stypendiów i nagród dla studentów i naukowców, realizujących  innowacyjne badania w zakresie  trychologii, kosmetologii i dziedzinach pokrewnych,
 • prowadzenie systemu certyfikowania przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu trychologii,
 • prowadzenie rejestru trychologów wykonujących zawód,
 • prowadzenie wykazu produktów i producentów produktów trychologicznych,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
Osoby chętne do współpracy z Polskim Towarzystwem na rzecz Rozwoju Trychologii, a także osoby chętne do wpisu do rejestru trychologów i salonów trychologicznych prowadzonym przez PTRRT, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
X