Autologiczne zabiegi na twarz i skórę głowy

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP KEYMED

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, który otrzymujemy z krwi pełnej pacjenta podczas odpowiedniej procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. PRP (platelet rich plasma) to autologiczny koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza.

Osocze bogatopłytkowe nazywane jest także koncentratem czynników wzrostu (plasma rich growth factors – PRGFs), z powodu wysokiego stężenia w nim cytokin wzrostowych. W zabiegu proponowanym stężenie płytek krwi w preparacie waha się na poziomie 8-krotnie większym niż w porównywalnej objętości krwi obwodowej.

Po wstrzyknięciu pozyskanego PRP do tkanek rozpoczyna się proces degranulacji ziarnistości alfa w płytkach krwi. Uwalniane są czynniki wzrostu. Większość czynników wzrostu uwalniana jest przez płytki w ciągu pierwszej godziny.

Czynniki wzrostu mają ogromny potencjał regeneracyjny. Odpowiedzialne są za wzrost syntezy kolagenu, mitozę komórek, wzrost naczyń krwionośnych, stymulują migrację innych komórek do uszkodzonych miejsc w tkankach. Indukują proces różnicowania się komórek w wyspecjalizowane komórki pełniące konkretne funkcje w tkance.

Po przejściu przez błonę komórkową czynniki wzrostu natychmiast wiążą się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów .

Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi.

 Przeciwskazania:

  1. Choroby krwi: zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica
  2. Nowotwory
  3. Przewlekłe schorzenia wątroby
  4. Zakażenia ostre i przewlekłe
  5. Ciąża i laktacja
  6. Leczenie antykoagulantami
  7. Stosowanie aspiryny i innych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)

Zabiegi osoczem PRP Keymed możemy wykonywać w serii 4-6 zabiegów – tylko PRP lub w połączeniu z fibryna bogatopłytkową I-PRF keymed

AUTOLOGICZNA FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA I-PRF | DEFINICJA, ZASTOSOWANIA, KORZYŚCI

Fibryna bogatopłytkowa I-PRF to REWOLUCJA W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ. Zapowiedź NOWEJ ERY dla współczesnej medycyny, która od dłuższego czasu poszukuje przełomowych i skutecznych metod biologicznych do odbudowy tkanek.

I-PRF keymed – to trójwymiarowa struktura, której macierz (matrycę, podstawę) stanowi fibryna. W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą strukturę matrix – przestrzenną strukturę, która stale i w długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek.
Prosta procedura pozyskania I-PRF wykorzystuje jedynie fizjologiczne właściwości krwi. Krew jest pobrana i odwirowana bez żadnych antykoagulantów oraz sztucznych aktywatorów. W metodyce pozyskania fibryny bogatopłytkowej do iniekcji bardzo ważne jest przestrzeganie czasu od momentu pobrania krwi, poprzez odwirowanie do momentu podania płynnej fibryny bogatopłytkowej podczas zabiegu.

Płynna fibryna podana miejscowo do tkanek natychmiast wypełnia przestrzenie od wewnątrz. Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej, znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste powoli uwalniane są z macierzy fibrynowej i rozpoczyna się proces odnowy tkanek, komórek i naczyń oraz angiogenezy.

Wyniki uzyskane w badaniach in vitro doprowadziły do postępów w klinicznym stosowaniu fibryny bogatopłytkowej. Dohan i in. obserwowali lepsze właściwości lecznicze i spowolnione uwalnianie czynników wzrostu w stosunku do PRP (osoczem bogatopłytkowym).

Połączenie obydwu tych składników krwi w jednym zabiegu powoduje, że zabiegi te stają się jeszcze bardziej efektywne i wpływają na szybszą regenerację tkanek na dłuższy okres czasu. Zabiegi zaleca się stosować w serii 3-4 zabiegi w odstępie co 3 tygodnie.

KORZYŚCI z zabiegu I-PRF :

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA – płynna fibrynę pozyskujemy przy użyciu probówek, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz wymaganą klasę med. II B.

NAJSZYBSZY AUTOLOGICZNY I NATURALNY ZABIEG – metodologia zabiegu zakłada pozyskanie płynnej fibryny bogatopłytkowej w krótkim czasie.

ZABIEG NATURALNY , EKOLOGICZNY – pacjent uniknie uczuleń. Ma to ogromne znaczenie dla pacjentów. Bardzo ważna informacja dla osób, które nie chcą i nie lubią stosować substancji pochodzenia zwierzęcego. Nacisk na naturalny efekt odbudowy.

Przykładowe wskazania:

1. MEDYCYNA ESTETYCZNA: leczenie łysienia, zmarszczki głębokie, blizny

2. CHIRURGIA I ORTOPEDIA: stopa cukrzycowa, przetoka okołoodbytnicza, trudno gojące się rany, rany z ubytkami tkankowymi

3. STOMATOLOGIA: do wypełniania defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych, w leczeniu ubytków kostnych i recesji dziąsłowych

Przed wykonaniem serii zabiegów konieczna jest kwalifikacja do wykonania zabiegu przez lekarza przeprowadzającego zabieg na podstawie wyników badań morfologicznych. W tym celu prosimy o dostarczenie wyników morfologii wykonanej najwcześniej na 2 tygodnie przed zabiegiem do rejestracji – może być drogą mailową.