Głównym celem dydaktycznym kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o przyczynach chorób skóry głowy, zaburzeniach w jej funkcjonowaniu oraz możliwości podejmowanych działań trychologicznych w zakresie powrotu do zdrowia, zgodnych z międzynarodowymi standardami. Szkolenie stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Uczestnicy zapoznają się z protokołami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w gabinetach trychologicznych. Uczestnicy w ramach kursu biorą udział w konsultacjach trychologicznych w Trychologicznym Centrum Zdrowych Włosów.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne
 • Budowa skóry i włosa.
 • Wiadomości wstępne dotyczące trychologii.
 • Choroby skóry głowy.
 • Wypadanie włosów.
 • Wizyta trychologiczna – przebieg.
 • Wywiad z klientem i diagnoza.
 • Preparaty trychologiczne.
 • Aparatura wspomagająca terapie trychologiczne.
 • Zabiegi trychologiczne.
 • Pielęgnacja domowa.
 • Diagnostyka trychologiczna.Trychoskopia.
 • Zaawansowane zabiegi przeciwko wypadaniu włosów.

Zajęcia praktyczne:

 • Konsultacja trychologiczna - ćwiczenia
 • Dobór preparatów trychologicznych
 • Rytuał trychologiczny.
 • Zabiegi aparaturowe.
 • Konsultacje w salonie trychologicznym.

Czas trwania:
Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie:
Indywidualnie  lub w małych grupach do 4 osób. Kursanci ćwiczą w parach oraz na zaproszonych pacjentach.

Ukończenie kursu:
Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186).

Profil uczestnika i wymagania wstępne:
Szkolenie kierowane jest dla kosmetyczek i kosmetologów, pracowników ośrodków SPA, fryzjerów oraz pracowników recepcji odpowiedzialnych za sprzedaż produktów pielęgnacyjnych dla klienta, a także osób nie związanych dotychczas z branżą fryzjersko-kosmetyczną.

Mile widziane jest wykształcenie medyczne lub kosmetologiczne, a także kierunki pokrewne. Wykształcenie kosmetyczne i fryzjerskie - co najmniej średnie.

Sposób i forma zaliczenia:
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się na zakończenie szkolenia każdy z uczestników wypełnia kwestionariusz pytań dotyczących informacji przekazywanych podczas szkolenia oraz samodzielnie przeprowadza wizytę trychologiczną.

Uwaga!
Informujemy, że szkolenie jest przeprowadzane niezależnie od firm dystrybuujących produkty trychologiczne i podczas szkolenia, a także po jego zakończeniu nie ma obowiązku zakupu żadnych preparatów.

Cena regularna kursu:  2600 PLN*
----------
*Szkolenie obecnie jest dofinansowane z programu Zdrowe Włosy i jego cena wynosi 2000 PLN

X