Konsultacje z psychologiem,  to doraźna forma pomocy. Gabinet psychologiczny, obecność specjalisty psychologa  terapeuty, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia,  to doskonałe warunki na szukanie odpowiedzi na nartujące mnie pytania. Musimy pamiętać, że znaczenia ma tez czas w jakim zgłaszamy się po pomoc psychologiczną. Im szybciej to uczynimy, tym szanse na osiągnięcie znaczącej poprawy stanu są większe.

Osoby zgłaszające się na spotkanie z psychologiem często chcą skonsultować:

  • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
  • stany depresji, lękowe
  • problem z uzależnieniami
  • kłopoty w związku, zdrady i rozwód
  • problemy w relacjach z dziećmi, rodziną
  • kłopoty w pracy lub utrata pracy
  • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Na spotkaniu, Pacjent opowiada zagadnienie, które chciałby omówić z psychologiem terapeutą. Jest to luźna narracja, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji i jak najlepszym nakreśleniu zagadnienia. Zawsze na początku spotkania określany jest cel, jaki ma być osiągnięty przez Pacjenta we współpracy z psychologiem. Dość często zdarza się, że na osiągnięcie tego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania. Porada psychologiczna, która jest produktem końcowym takiego spotkania najczęściej jest rozwiązaniem do którego dochodzi Pacjent we współpracy z psychologiem.

X