Podczas konsultacji lekarz zbierze wywiad chorobowy. Zbada gęstość i dostępność włosów w okolicy dawczej. Poinformuje o przygotowaniu do zabiegu oraz o przebiegu leczenia po przeszczepieniu włosów. Celem takiej konsultacji jest zaplanowanie najlepszej możliwej strategii leczenia dostosowanej do indywidualnego pacjenta. Efekt ten można osiągnąć biorąc pod uwagę typ i zaawansowanie łysienia, gęstość włosów w okolicy dawczej oraz oczekiwania pacjenta. Po takiej rozmowie pacjent razem z lekarzem podejmują decyzję o rodzaju leczenia.

X