Nowotwory jelita grubego stanowią trzecią pod względem częstości występowania grupę nowotworów na świecie. Występowanie krwi utajonej jest często pierwszym, a nawet jedynym, wskaźnikiem związanym z rozwojem nowotworów i polipów jelita grubego. Także inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zapalenie uchyłków, choroba Crohna-Leśniowskiego, wrzodziejące zapalenie okrężnicy itp., mogą być związane z obecnością krwi utajonej w kale.

Dostępne są dwa różne typy testów na obecność krwi utajonej w kale: tradycyjny test gwajakolowy oraz oparty na przeciwciałach test immunologiczny. Tradycyjny test gwajakolowy na obecność krwi utajonej w kale nie zapewnia wysokiego stopnia dokładności. Testy immunologiczne są bardziej dokładne i nie wymagają stosowania specjalnych ograniczeń dietetycznych przed pobraniem próbki do badania.

Test Krew utajona

Kalprotektyna i krew utajona to podwójny test immunologiczny służący do jakościowego wykrywania kalprotektyny i krwi utajonej w kale, przeznaczony do stosowania w laboratoriach diagnostycznych lub gabinetach lekarskich. Test ten pozwala na jednoczesne rozpoznawanie zapalnych chorób jelit (choroby Crohna-Leśniowskiego, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy) oraz krwawień z jelita związanych z nowotworami jelita grubego, polipami, itp. Badanie pozwala ograniczyć liczbę pacjentów wymagających dalszej diagnostyki, w tym badań endoskopowych.

Jeśli w ekstrakcie próbki kału obecna jest hemoglobina w stężeniu przekraczającym 50 pg/ml, powstaje kompleks immunologiczny "oznakowane monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkiej hemoglobinie - ludzka hemoglobina - osadzone na błonie monoklonalne przeciwciało przeciw ludzkiej hemoglobinie”. W obszarze testowym położonym w dolnej części błony testowej pojawia się czerwony pasek. Pasek o zbliżonej barwie musi się także pojawić w obszarze kontrolnym, zlokalizowanym w górnej części błony testowej, co wskazuje poprawne działanie paska i potwierdza wiarygodność wyniku..
Procedura wykonywania testu

Test składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • probówki do pobierania próbki kału,
  • paska testowego.

Próbkę kału pobiera się końcówką wieczka do probówki zawierającej roztwór ekstrakcyjny. Po wymieszaniu próbki kału, do probówki wkręcana jest rurka z paskiem testowym. Poddany ekstrakcji roztwór kału przepływa do paska testowego i powoduje rozpoczęcie immunologicznego oznaczenia krwi utajonej. Wynik odczytujemy po 5 minutach.

Interpretacja wyników — krew utajona:

Wynik pozytywny - pojawienie się dwóch czerwonych kresek na pasku testowym. Oznacza to obecność hemoglobiny ludzkiej w kale. Pacjent wymaga dalszej diagnostyki w kierunku nowotworu jelita grubego.

UWAGA:    Obecność krwi ludzkiej w stolcu może być spowodowana również przez m.in: krwawienia górnego odcinka przewodu pokarmowego, krwawiące polipy, wrzody żołądka, guzki krwawnicze (hemoroidy), zabiegi stomatologiczne (połknięcie krwi), krwawienia z nosa lub dziąseł (połknięcie krwi).

Wynik negatywny — pojawienie się jednej czerwonej kreski w polu kontrolnym paska testowego. Oznacza brak obecności hemoglobiny ludzkiej w kale.

X