Szkolenia


Oferta  Centrum PLMED  obejmuje indywidualne szkolenia z zakresu branży Hair & Beauty otwarte i zamknięte. 

W zakresie szkoleń posiadamy znak jakości MSUES przyznawany przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.                     Znak jakości MSUES potwierdza świadczenie usług na wysokim poziomie. Dzięki znakowi MSUES jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych i możemy szkolić osoby i podmioty, które mają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.(Sprawdż gdzie umożesz uzyskać dofinansowanie w swoim regionie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/dofinansowania-bur/#programy-regionalne). Szczegółowe informacje o dofinansowaniach: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantsssort=default&term%5B%5D=1&text_search= 


Prowadzone przez nas szkolenia noszą charakter Usługi uczenia w miejscu pracy, co znaczy że szkolenia organizujemy w pomieszczeniach gabinetowych, w których na co dzień takie usługi są realizowane. W razie potrzeby programy usług dostosowujemy do potrzeb pracodawców lub samych słuchaczy. Bazy programowe kursów mają podstawy zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia okreslonymi przez przepisy o kształceniach w zawodzie. Wszystkie jednak nasze usługi szkoleniowe są usługami mającymi na celu doskonalenie posiadanych umiejętności, zdobycie określonych kompetencji, nie kwalifikacji w zawodzie. 

Cele naszych usług szkoleniowych przedstawiane są w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika. Po zakończonych szkoleniach zapewniamy uczestnikom osobiste i/lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową.

Nasza firma przeprowadziła wiele szkoleń indywidualnych dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe w obszarze podologii i trychologii. 


Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę - zgłoś się do nas stworzymy program specjalnie dostosowany do twoich potrzeb. 

Oferta poza podologią i trychologią może obejmować także szkolenia z obszaru fryzjerstwa, kosmetyki podstawowej i zaawansowanej, makijażu permanentnego, a także dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie podologicznym, kosmetycznym.


Naszą misją jest dążenie do doskonałości w zakresie oferowanych usług . Doskonałość oznacza dla nas zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej szkoleń, komfortu podczas wykonywania usług oraz ich bezpieczeństwa. Pragniemy by nasze usługi gwarantowały pełną satysfakcję i zadowolenie Klientów, chętnie do nas powracających.

Naszą wizją jest zostanie najbardziej skupioną na Kliencie firmą pomagającą w budowaniu kariery w branży Hair & Beauty – zbudowanie miejsca, w którym ludzie odkrywają możliwości utrzymania zdrowia i młodości na długie lata dla siebie i swoich Klientów.

Nasze wartości: 

 • Dostarczać usług, z których sami skorzystalibyśmy z przyjemnością.
 • Odpowiadać na wszelkie potrzeby Słuchaczy, w tym ciągłe innowacje w celu ulepszenia naszych usług.
 • Tworzyć niezapomnianą, unikalną i ciepłą atmosferę dla naszych Słuchaczy.
 • Być kreatywnym, śmiałym i otwartym.
 • Stale szukać nowych, lepszych rozwiązań.
 • Odpowiadać na potrzeby rynku usług, zapewniając wyszkoloną i doświadczoną kadrę.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: 

biuro@plmed.eu lub 790 499 993, 669 797 079


ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ W CENTRUM PLMED

 • Szkolenia prowadzone przez Centrum PLMED w Krakowie są szkoleniami indywidualnymi lub grupowymi otwartymi i zamkniętymi, opartymi na programach dostosowanych do potrzeb Uczestników.
 • Zgłoszenie na szkolenie może nastąpić w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Przy każdym szkoleniu Centrum PLMED podpisuje z Uczestnikiem umowę regulującą szczegóły dotyczące szkolenia, oraz opisującą prawa i obowiązki każdej ze stron.
 • Przy umowie przedstawiana jest także szczegółowa oferta szkolenia wraz z harmonogramem i jego programem oraz portfolio instruktora.
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe podsumowujące treści szkolenia.
 • Podczas szkoleń kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności.
 • Po zakończonych szkoleniach zapewniamy Uczestnikom osobiste i/lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową w celu utrwalenia efektów kształcenia.
 • Badania efektywności szkolenia przeprowadza się na podstawie testów wiedzy z zakresu merytorycznego szkolenia: pretest, posttest, ankiety oceniającej szkolenie i przedstawia w formie raportu końcowego.
 • Szkolenia podsumowywane są ankietą ewaluacyjną, której celem jest badanie zadowolenia Uczestników i podnoszenie jakości kształcenia.
 • Szkolenia objęte są nadzorem opiekuna merytorycznego, którego obowiązkiem jest dbanie o jego prawidłowy przebieg i jakość.
 • Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.
 • Po dwóch godzinach dydaktycznych tj.90min, Uczestnikom szkolenia przysługuje 5-minutowa przerwa. W przypadku bloków szkolenia dłuższych niż 6 godzin, po każdych 5 godzinach dydaktycznych Uczestnikom szkolenia przysługuje przynajmniej 15-minutowa przerwa.
 • Szkolenia odbywają się w pomieszczeniach gabinetowych w Centrum PLMED, w których na co dzień takie usługi są realizowane.
 • Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat i/lub zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 • Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia, niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z zaakceptowaną ofertą lub zastrzeżeń do jakości pracy instruktora. Reklamację należy zgłosić na formularzu reklamacji dostępnym w siedzibie Centrum PLMED, listem poleconym lub pocztą elektroniczną w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia. Reklamacja jest rozpatrywana przez opiekuna merytorycznego szkolenia w ciągu dwóch tygodni od jej złożenia. W przypadku zasadności reklamacji Uczestnik ma prawo do bezpłatnego odbycia szkolenia w kolejnym terminie.


Dane kontaktowe:

Centrum PLMED

Aleja Zygmunta Krasińskiego 9/4

31-111 Kraków

biuro@plmed.eu, tel. 790 499 993